VIZIUNE

Împreună pentru o şcoală mai bună, împreună pentru o lume mai bună.

ECHIPA EDMOND NICOLAU


MISIUNE

Misiunea Liceului Tehnologic Edmond Nicolau este de a asigura dezvoltarea fiecărui elev cu accent pe însușirea valorilor promovate prin filosofia educațională a școlii în vederea dobândirii de competențe pentru integrarea corespunzătoare în viața socială.

Liceul nostru este o școală deschisă valorificării potențialelor variate ale tinerilor în activități de învățare formale și non formale, bazate pe valori europene și democratice precum toleranță, respect, cooperare și încredere.