NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRARILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

LICEUL TEHNOLOGIC ”EDMOND NICOLAU” BRĂILA gestionează datele personale în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016 în vigoare în Uniunea Europeană (GDPR). În acest scop, LICEUL TEHNOLOGIC ”EDMOND NICOLAU” BRĂILA acționeaza în calitate de operator al datelor dumneavoastră personale și al datelor personale ale elevilor săi, adică LICEUL TEHNOLOGIC ”EDMOND NICOLAU” BRĂILA stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare pentru datele personale.

LICEUL TEHNOLOGIC ”EDMOND NICOLAU” BRĂILA procesează date personale ale angajaților, potențialilor, actualilor și foștilor săi elevi, dar și ale părinților acestora sau reprezentanților legali în cadrul activităților sale zilnice de furnizare de servicii educaționale.

Conform GDPR, termenul procesare înseamnă orice operațiune efectuată asupra datelor personale, indiferent dacă este sau nu prin mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, adaptarea, modificarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin orice mijloace, ștergerea sau distrugerea.

Vă rugăm să acordați timpul necesar pentru a citi această politică de confidențialitate și pentru a înțelege operațiunile de prelucrare a datelor efectuate de LICEUL TEHNOLOGIC ”EDMOND NICOLAU” BRĂILA

Ne dorim ca procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal să fie complet transparent, prin urmare vă prezentăm mai jos toate informațiile de care aveți nevoie în legătură cu acest subiect.

 1.               De ce LICEUL TEHNOLOGIC ”EDMOND NICOLAU” BRĂILA prelucrează date personale:

LICEUL TEHNOLOGIC ”EDMOND NICOLAU” BRĂILA procesează date personale care vă aparțin sau aparțin elevilor în următoarele scopuri:

a) Educație, pentru persoanele: elevi, părinţi ai acestora, reprezentanţi legali ai acestora, alţi membri ai familiei, candidaţi la simulări sau examenele naţionale, viitori elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare şi personal nedidactic în relaţii contractuale cu LICEUL TEHNOLOGIC ”EDMOND NICOLAU” BRĂILA, candidaţi la concursurile de ocupare a posturilor din sistemul educational.

b) Protecție scocială, pentru persoanele elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic sau alţi membri ai familiei acestor categorii enumerate posibili beneficiari ai programelor de protecţie socială derulate de MEN.

c) Securitatea persoanelor şi a spaţiilor publice/private; monitorizare video şi securitate,   pentru elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic, vizitatori, orice persoană care intră în sediul LICEUL TEHNOLOGIC ”EDMOND NICOLAU” BRĂILA.

d) Evidenţa financiar contabilă pentru orice persoană fizică sau juridică care are raporturi de natură comercială sau contractuală cu LICEUL TEHNOLOGIC ”EDMOND NICOLAU” BRĂILA.

 2.               Categoriile de date personale pe care LICEUL TEHNOLOGIC ”EDMOND NICOLAU” BRĂILA le procesează includ, dar nu sunt limitate la următoarele:

·                  Informații și date de contact : numele și prenumele, cetățenia, țara de origine, adresa, informațiile incluse în C.I./pașapoarte, numărul de telefon, e-mail etc.;

·                  Detaliile bancare;

·                  Documente medicale: istoricul medical, alergiile, fișa de vaccinare, afecțiunile, rezultatele analizelor medicale și alte documente medicale ale elevilor;

·                  Date referitoare la mediul educațional și performanța academică a elevilor: rezultate academice și rapoarte de evaluare semestriale, disciplina si conduita elevilor, hobby-uri, rezultatele testelor educaționale, feedback-ul profesorilor, etc.;

·                  Date despre familie: profesie și locul de muncă al părinților etc.;

·                  Date de autentificare și de identificare: e-mail, parole, date de localizare, alte detalii de identificare online, etc.;

·                  Fotografii și videoclipuri

În general, datele personale deținute de LICEUL TEHNOLOGIC ”EDMOND NICOLAU” BRĂILA au fost furnizate direct de părinți sau ca rezultat al interacțiunii dintre părinți și elevi cu școala.

3.               Baza legală a operațiunilor de procesare a datelor personale

LICEUL TEHNOLOGIC ”EDMOND NICOLAU” BRĂILA este o unitate de învățământ acreditată și funcționează în baza Legii nr. 1/2011 a Educației naționale.

Având în vedere ca LICEUL TEHNOLOGIC ”EDMOND NICOLAU” BRĂILA oferă servicii educaționale considerate servicii de interes public, în conformitate cu prevederile aplicabile în domeniul educației din România, numeroase operațiuni de prelucrare de date realizate de școală strict în scopuri educaționale vor avea ca baza legală pentru procesare, îndeplinirea unei sarcini de interes public.

·                  Cabinetul medical prelucrează date pentru programe de prevenție și sănătate ocupațională, pentru diagnosticarea și acordarea de îngrijiri medicale sau sociale sau de tratament pe baza legislației europene și naționale;

·                  Prelucrarea este necesara din motive de interes public considerabil, pe baza legislației europene sau a legislației naționale. Un astfel de temei juridic este utilizat în special în acele situații în care școala trebuie să evalueze capacitatea de învățare a unui elev și să adapteze activitățile didactice la nevoile individuale ale acestuia.

·                  Consimțământul explicit acordat de dumneavostră pentru divulgarea datelor personale ale elevilor în legătură cu alergii de care suferă.

 4.       Divulgarea datelor cu caracter personal

LICEUL TEHNOLOGIC ”EDMOND NICOLAU” BRĂILA divulgă datele dumneavostră personale numai angajaților școlii, personalului și colaboratorilor care au nevoie de acces la datele personale în principal pentru a asigura furnizarea serviciilor educaționale și complementare.

               5.       Stocarea datelor cu caracter personal

LICEUL TEHNOLOGIC ”EDMOND NICOLAU” BRĂILA stochează toate datele dumneavostră personale cât timp vă aflați într-o relație educațională cu școala, iar ulterior, în termenul maxim stabilit de legislație pentru fiecare categorie de date cu caracter personal. Școala păstrează dosarele elevilor și toate datele referitoare la interacțiunea elevului cu școala, în principal în scopul evaluării activității școlii și  a calității serviciilor oferite, dar și pentru a răspunde potențialelor solicitări ale elevilor cu privire la parcursul lor educațional în cadrul școlii, solicitări care apar de obicei după ce elevii termină studiile.

Cu toate acestea, vă rugăm să țineți cont de faptul că toate registrele matricole și alte documente școlare referitoare la activitățile de studiu sunt păstrate pentru o perioadă nedeterminată, în conformitate cu obligațiile legale pe care școala le are în acest sens. În cazul în care o dispoziție legală impune o perioadă minimă de păstrare, școala va păstra datele personale pentru cel puțin acea perioadă obligatorie.

 6.               Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale de către LICEUL TEHNOLOGIC ”EDMOND NICOLAU” BRĂILA

GDPR oferă anumite drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, de care beneficiați și dumneavoastră și elevii LICEUL TEHNOLOGIC ”EDMOND NICOLAU” BRĂILA. În acest sens, vă rugăm să țineți cont de faptul că elevii care au un nivel corespunzător de înțelegere ar putea exercita drepturile enumerate în această secțiune, în mod individual.

LICEUL TEHNOLOGIC ”EDMOND NICOLAU” BRĂILA respectă toate drepturile menționate în GDPR și se angajează să furnizeze mijloacele adecvate prin care puteți exercita aceste drepturi, în conformitate cu detaliile menționate mai jos:

·      Dreptul de a avea acces la datele personale, care implică posibilitatea de a obține confirmarea de la școală dacă datele dumneavoastră personale sunt sau nu prelucrate de școala noastră și, dacă este cazul, aveți dreptul să solicitați acces la aceste date, precum și informații suplimentare în ceea ce privește datele personale, cum ar fi: scopul prelucrării, categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele cu caracter personal și perioada prevăzută de stocare. În situațiile în care aveți nevoie să vă exercitați acest drept, vă rugăm să luați legătura cu LICEUL TEHNOLOGIC ”EDMOND NICOLAU” BRĂILA și să solicitați confirmarea sau accesul la datele dumneavoastră personale. Vă rugăm să aveți în vedere categoriile specifice care constituie excepții, cum ar fi informațiile care identifică alte persoane sau care sunt supuse obligațiilor de confidențialitate.

·                  Dreptul la rectificare, care vă permite să solicitați rectificarea de către LICEUL TEHNOLOGIC ”EDMOND NICOLAU” BRĂILA a oricăror date personale incorecte pe care școala le poate deține, precum și de a vă completa datele personale incomplete.

·                  Dreptul de ștergere înseamnă că, în situațiile reglementate în mod expres de lege, puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră personale. Vă rugăm să țineți cont de faptul că legea prevede posibilitatea ștergerii datelor cu caracter personal în situațiile în care prelucrarea acestora este ilegală sau când prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs, și ați retras acest consimțământ.

·                  Dreptul la portabilitatea datelor, care implică dreptul dvs. de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod frecvent și care poate fi accesat electronic și să transmiteți aceste date mai departe unui alt operator de date personale. Acest drept la portabilitatea datelor se va aplica numai datelor personale pe care ni le-ați furnizat.

·                  Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs personale de către unitatea de învățământ, din motive legate de situația dvs. particulară. Acest drept se aplică situațiilor în care LICEUL TEHNOLOGIC ”EDMOND NICOLAU” BRĂILA se bazează pe consimțământul dvs. ca bază legală pentru procesarea datelor personale.

·                  Dreptul de a depune o plângere reprezintă dreptul de a contesta modul în care LICEUL TEHNOLOGIC ”EDMOND NICOLAU” BRĂILA efectuează prelucrarea datelor dvs. personale la autoritatea competentă pentru protecția datelor.

·                  Dreptul de a vă retrage consimțământul acordat pentru diverse operațiuni de procesare, în cazurile în care consimțământul reprezintă baza legală pentru procesare. În cazurile în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale, vă rugăm să rețineți că procesarea va fi încheiată din momentul în care formulați cererea, fără a produce efecte asupra prelucrării care a avut loc înainte de retragerea consimțământului.

        7.     Supravegherea video

LICEUL TEHNOLOGIC ”EDMOND NICOLAU” BRĂILA a implementat un sistem de supraveghere video, pentru a asigura securitatea elevilor, a personalului și a tuturor celorlalte persoane care au acces în campus. Siguranța și securitatea elevilor noștri reprezintă preocuparea noastră principală și aceste camere video ne permit să oferim protecție în timp real.

        8.     Persoana de contact

În situația în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile enumerate la punctul 6 din această Politică de confidențialitate sau să obțineți informații suplimentare sau clarificări cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, vă rugăm să contactați LICEUL TEHNOLOGIC ”EDMOND NICOLAU” BRĂILA.

În cazul în care prezenta Politică de confidențialitate, pe viitor,  va fi modificată, vom face publică noua variantă pe site-ul unității de învățămant și vom transmite o informare în acest sens.

Declarații

Legislație relevantă