CEAC

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE


RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ


STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂȚII


GHID CEAC


HG nr 1534-2008 privind aprobarea Standardelor de referinta


HG 1258


LEGEA CALITĂȚII MODIFICATĂ


OMECT 6308/2008


RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ ACREDITARE


SINTEZA FIȘELOR DE EVALUARE INSTITUȚIONALĂ ACREDITARE


Legislație CEAC


ANEXA 1

MANUAL DE AUTOEVALUARE


ANEXA 2

 MANUAL DE INSPECȚIE PENTRU MONITORIZARE EXTERNA


ANEXA 3

CALENDARUL APLICĂRII


CHESTIONARE

                 PERSONAL DIDACTIC, NEDIDACTIC ȘI AUXILIAR
Chestionar privind măsurarea gradului de satisfacție a personalului


Chestionar privind nivelul de cunoaștere a fișei postului și luarea deciziilor


Chestionar privind activitatea Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității

CHESTIONARE

                 ELEVI
Chestionar privind activitatea extrașcolară și extracurriculară


Chestionar de evaluare a satisfacției elevilor ce studiază la Liceul Tehnologic Edmond Nicolau


Chestionar de evaluare a satisfacției elevilor ce beneficiază de activități în proiectul ROSE

CHESTIONARE

                 PĂRINȚI
Chestionar privind gradul de satisfacție al părinților față de serviciile oferite de școală 


Chestionar pentru părinți privind activitatea Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității