b13009bh_3

The mystery lies in QRs- coding and decoding in education

SITEUL PROIECTULUI ACCESEAZĂ

MATERIAL EDUCAȚIONAL


MOBILITATE ONLINEMOBILITĂȚI


În perioada 14-18 octombrie 2019 Liceul Tehnologic ”Edmond Nicolau” a fost gazdă pentru elevii și profesorii din Polonia, Turcia și Macedonia în cadrul proiectului Erasmus+, acțiunea cheie KA2, „The mystery lies in QRs – coding and decoding in education”, nr. de referință 2018-1-PL01-KA229-051254_2.

În prima zi a perioadei profesorii și elevii oaspeți au vizitat liceul Liceul Tehnologic „Edmond Nicolau”, au discutat cu elevii și profesorii gazdă și au organizat o paradă a costumelor naționale din cele patru țări.

          Apoi, profesorii și elevii au vizitat Gospodăria tradițională „Suvenir din Dobrogea” din localitatea Jurilovca unde au admirat camere amenajate în stiluri specifice mai multor popoare și au participat la confecționarea unor suveniruri. Călătoria a continuat cu vizitarea ruinelor cetății medievale Enisala situată în apropierea orașului Babadag. De la zidurile cetății, care au între 5-10 m înălțime, se poate admira peisajul oferit de Munții Măcinului, o parte a județului Tulcea și complexul lagunar Razim.

       În ziua a treia a mobilității, oaspeții au vizitat orașele Brăila și Galați. În Brăila grupurile au vizitat faleza Dunării, centrul vechi, Teatrul Maria Filotti, biserici și monumente vechi. Galațiul le-a oferit vizitatorilor ocazia de a vizita Grădina Botanică și Planetariumul.

       Cazinoul din Constanța a fost un alt obiectiv turistic vizitat, elevii și profesorii putând admira astfel și Marea Neagră. Vizitatorii au fost deasemnea încântați de Microrezervație și planetariu unde au văzut delfini, meduze și pescăruși.

       În ultima zi a mobilității elevii au realizat QR-uri cu imagini și videoclipuri din excursii și au organizat o expoziție a acestora. Atât profesorii cât și elevii au avut șansa de a socializa, a conversa în limba engleză și de a face schimb de experiență.

      La sfârșitul perioadei, elevii și profesorii au participat la ceremonia înmânării certificatelor de participare la mobilitatea din România. Momentul a fost emoționant și s-a desfășurat într-un cadru festiv în sala de spectacole a Teatrului Lyra.

          Pe parcursul celor 5 zile, s-au legat prietenii atât între elevii celor patru țări cât și între profesori.

DISEMINĂRI

ERASMUS DAYS 2019

Activități în cadrul proiectuluiFINAL DE PROIECT ERASMUS+

Liceul Tehnologic ”Edmond Nicolau”, Brăila, a finalizat pe 31 august 2021 proiectul Erasmus+ „The mystery lies in QRs - coding and decoding in education” (număr de referinţă: 2018-1-PL01-KA229-051254_2). Evenimentul a fost marcat oficial printr-o conferinţă de încheiere, la care au fost invitaţi elevi, părinţi şi cadre didactice.

Proiectul a fost implementat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene (Acţiunea Cheie 2 – proiecte de mobilitate în domeniul educaţiei şcolare), a avut o durată de 35 luni (01.09.2018 – 31.08.2021) şi a fost coordonat de către prof. Turcoianu Teodora.

       Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat modernizarea actului educaţional al Liceului Tehnologic „Edmond Nicolau”, Brăila, prin integrarea QR-urilor în activităţile școlarului.

     Obiectivele specifice au fost dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de integrare a metodelor, mijloacelor şi instrumentelor moderne în actul educaţional şi extinderea acestuia către spaţii virtuale (Aurasma) de învăţare şi dobândirea de către elevi de competenţe.

       Proiectul a inclus un număr de trei mobilități în care au fost implicați 39 elevi și 17 cadre didactice din învăţământul liceal. Acestea s-au desfășurat în Polonia (Szubin) și Turcia (Biga). Implementarea acestui proiect a dus la metode de predare-învăţare şi evaluare mai atractive şi mai eficiente. Membrii proiectului Erasmus au realizat o broșură a proiectului menită să ajute elevii și profesorii în realizarea unor activități la clasă.

https://infobraila.ro/2021/09/22/final-de-proiect-erasmus-la-liceul-tehnologic-edmond-nicolau-braila/

Codul QR pe înțelesul liceenilor

 În perioada 19-21 noiembrie 2018, a avut loc cursul de formare europeana ”Aurasma-QR” din cadrul proiectului Erasmus+ ”The mystery lies in QRs-coding and decoding in education”. Cursul a avut loc în Szubin-Polonia la care au participat 3 profesori din cadrul Liceului Tehnologic „Edmond Nicolau” din Brăila: Turcoianu Teodora, Ene Magdalena și Ciocla Mihai. Aceștia au fost pregătiți de un formator care a explicat importanța tehnologiei Aurasma și QR în lecțiile de predare. Participanții au fost din România, Turcia, Macedonia și Polonia, țara gazdă.

         În Szubin profesorii au discutat despre organizarea următoarelor mobilități din cadrul proiectului dar au și vizitat localități importante din preajmă: Torun și Bydgoszcz.

La sfârșitul perioadei de formare, profesorii au primit certificate europene de participare.

     Începând cu anul şcolar 2018-2019, Liceul Tehnologic ”Edmond Nicolau” Brăila  derulează un proiect Erasmus Plus care face parte din Acțiunea cheie 2 “Proiecte de schimb interşcolar” cu durata de doi ani.  The mystery lies in QRs - coding and decoding in education (număr de referință: 2018-1-PL01-KA229-051254_2),  este titlul proiectului de parteneriat în care vor fi  implicaţi în schimburi interşcolare atât elevi cât şi profesori, ocazie cu care aceşti beneficiari direcţi vor împărtăşi şi confrunta idei, practici şi metode de lucru.

        Proiectul este coordonat de I Liceum Ogolnoksztalcaceim Stanislawa Wyspianskiego w Szubinie din Polonia și are ca parteneri: SOU Gimnazija Koco Racin din Republica Iugoslavă Macedonia, Biga Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi din Turcia și Liceul Tehnologic ”Edmond Nicolau” Brăila. Valoarea proiectului este de 19293 euro.     

        Mobilitățile în cadrul programului se vor desfășura astfel: întâlnirea de instruire are loc în luna octombrie 2018 în Polonia; în aprilie 2019 echipa de proiect se va deplasa în Turcia, iar în octombrie 2019 vom fi gazde pentru participanții în proiect. Întâlnirea de închidere a proiectului se va desfășura în luna iunie 2020 în Polonia. Grupul țintă vizează atât elevi cu vârsta de 16-19 ani, cât şi cadre didactice din fiecare şcoală parteneră în proiect

       Obiectivul general al proiectului îl reprezinta utilizarea educațională a telefoanelor mobile pentru a aduna informații cu scopul de a le introduce în sistemul de codificare QR (hărți interactive, informații, chestionare, filme, etc). Codul QR este un simbol bidimensional ce permite codificarea rapidă a unei cantităţi mari de informaţie iar cu ajutorul acestuia  se pot codifica informaţii text, semne sau imagini. QR este acronimul din limba engleză pentru Quick Response (răspuns rapid) și reprezintă o variantă îmbunătăţită a codurilor de bare prezente pe ambalajele sau etichetele bunurilor de larg consum.

        Rezultatele proiectului vizează realizarea unor biblioteci digitale cu link-uri sursă de informații, crearea unor planuri de lecție pe teme specifice, realizarea unor materiale de promovare bazate pe acest sistem.